Skóla og velferðarþjónusta Árnesþings er staðsett í Laugarási.

Síminn þar er : 480-1180

Tilkynning til barnaverndar

Hér er hægt að tilkynna vegna barna sem eiga lögheimili í eftirtöldum sveitarfélögum: Bláskógabyggð, Flóahreppi, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Hveragerði, Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Ölfusi.

Sendu inn tilkynningu ef þú hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni, ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við ofbeldi eða vanrækslu er skylt að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Samkvæmt íslenskum barnaverndarlögum (nr. 80/2002: Barnaverndarlög | Lög | Alþingi (althingi.is)) teljast einstaklingar yngri en 18 ára vera börn. Lögin ná einnig yfir ófædd börn t.d. ef þeim stafar hætta af vímuefnaneyslu móður eða af ofbeldi sem móðir verður fyrir.

Sá sem tilkynnir til barnaverndarnefndar í ofangreindum sveitarfélögum verður að segja til nafns en ef óskað er nafnleyndar veit aðeins það starfsfólk sem kannar málið nafn tilkynnanda. Tilkynnandi þarf að gera grein fyrir nafni, netfangi og símanúmeri til þess að hægt sé að hafa samband til að fá nánari upplýsingar.

Ef málið þolir ekki bið er tilkynnanda vinsamlegast bent á að hafa samband við 112.


Tilkynnandi

Er óskað nafnleyndar? *

Barn/Börn sem tilkynning varðar

Aðrar upplýsingar

Er barnið í bráðri hættu? *

Skólaþjónusta


Skólaþjónusta er annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra.


Opna »

Velferðarþjónusta


Velferðarþjónusta er víðtæk og fjölbreytt þjónusta til stuðnings einstaklingum, börnum og fjölskyldum.


Opna »