Skóla og velferðarþjónusta Árnesþings er staðsett í Laugarási.

Síminn þar er : 480-1180

Nefnd oddvita/sveitarstjóra, hér eftir nefnd NOS, er skipuð af sveitarfélögunum sem eru aðilar að samstarfssamningi um Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings, dags. 18. desember 2013. Nefndin fer í umboði viðkomandi sveitarstjórna með yfirstjórn skóla- og velferðarþjónustunnar eins og nánar er kveðið á um í erindisbréfi.

Yfirstjórn skóla- og velferðarþjónustunnar sem tekur til Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings og sameiginlegra starfsmanna skóla- og velferðarþjónustu á svæðinu, skal rekin sjálfstætt en á ábyrgð sveitarfélaganna með sama hætti og greinir í 94. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum.

Nefndina skipa oddvitar/sveitarstjórar aðildarsveitarfélaga. Hver sveitarstjórn skal tilnefna einn fulltrúa í upphafi kjörtímabils og einn til vara. Kjörtímabil stjórnar er hið sama og kjörtímabil sveitarstjórna. Stjórnin velur sér formann og skipar með sér verkum að öðru leyti á fyrsta fundi sínum.

Stjórn NOS kjörtímabilið 2022-2026.

Bláskógabyggð:
Helgi Kjartansson, oddviti.
Varamaður: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur:
Haraldur Þór Jónsson, sveitarstjóri/oddviti og ritari stjórnar NOS.
Varamaður: Bjarni Hlynur Ásbjörnsson, varaoddviti.

Grímsnes- og Grafningshreppur:
Ása Valdís Árnadóttir, oddviti og formaður stjórnar NOS.
Varamaður: Iða Marsibil Jónsdóttir, sveitarstjóri.

Flóahreppur:
Hulda Kristjánsdóttir, sveitarstjóri.
Varamaður: Árni Eiríksson, oddviti.

Hrunamannahreppur:
Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri.
Varamaður: Jón Bjarnason, oddviti.

Byggðasamlag SVÁ

Skóla-og velferðarþjónusta BS

Skólaþjónusta


Skólaþjónusta er annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra.


Opna »

Velferðarþjónusta


Velferðarþjónusta er víðtæk og fjölbreytt þjónusta til stuðnings einstaklingum, börnum og fjölskyldum.


Opna »